Termeni și condiții

Home » Suport clienți » Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

Definiții și termeni

WowHair – este denumirea brandului pe care îl promovăm, al firmei S.C. CONI TRAICONI SRL., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în sat Banloc, Comuna Banloc, nr. 16, având numar de ordine în Registrul Comerțului J35/476/2013, cod unic de înregistrare fiscală 31270004 .

Vânzător – SC CONI TRAICONI SRL

Cumpărator – persoana fizică/persoana juridică sau orice entitate juridică care se înscrie pe site și efectuează o comandă.

Client – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către WowHair sau în baza unui acord de utilizare existent între WowHair și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

Utilizator – orice persoană fizică/juridicaă înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client/cumpărător și istoricul cumpărătorului pe site.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care cel din urmă transmite primului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achiziționa bunuri și servicii de pe site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează să fie furnizate de către vânzător cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între vânzător și cumpărător, fără prezența fizică simultană a acestora.

Conținut

  • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • continuțul oriăarui e-mail trimis cumpărătorilor de către vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al vânzătorului, cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificare sau nu de către acesta;
  • informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă;
  • informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

 Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui bun și/sau serviciu de către WowHair, cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

  1. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare(telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din comanda. Dacă modifică cantitatea de bunuri și/sau servicii din comanda va anunța cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorul la efectuarea comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a comenzii.

2.6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe site vor sta la baza contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de calitate emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziționate.

 

 

  1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui client/cumpărător.
         Pentru motive justificate WowHair își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că datorită conduitei sau a activității clientului/cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel WowHair. În oricare dintre aceste cazuri, clientul/cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al WowHair, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate.

3.2. Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. WowHair poate publica pe site informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A

3.5. Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor și/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligatie contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Continuțul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a WowHair, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.4. Clientul/cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră in conflict cu prevederile documentului.

5.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

 

 

5. COMANDA

5.1. Potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui bun sau renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului bun – în cazul în care cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

5.2. În cazul în care un bun și/sau serviciu comandat nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa clientul/cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul acestuia contravaloarea bunului și/sau serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Cumparatorul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.

 

6. CONFIDENȚIALITATE

6.1. WowHair păstrează confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul document.

6.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terte părți nu va fi faăcută de cumpărător/client cu privire la comandă/contract fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

6.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului.  WowHair nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

7. FACTURARE – PLATĂ

7.1. Prețurile bunurilor și serviciilor afisate în cadrul site-ului www.wowhair.ro, includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

7.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația acestuia din urmă fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

7.3. Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține bunuri și/sau servicii vândute de WowHair, cu excepția bunurilor și/sau serviciilor vândute de partenerii F WowHair, precum Și pentru orice alte plăți aferente comenzii.

.

8. LIVRAREA BUNURILOR

8.1. Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător sau în showroom-urile WowHair, conform opțiunii clientului.

 Termenul de livrare a coletelor în țară este de 24-48 ore, iar pentru străinatate de 7 zile lucrătoare. Acest termen este orientativ și poate fi influențat de factori externi care nu țin de voința companiei noastre.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciilor atât pe teritoriul României, cât și în străinatate.

9. GARANȚII

9.1. Toate bunurile comercializate de către WowHair, cu excepția acelor bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție fac bunurile resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

10. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).

11. RĂSPUNDERE

11.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, WowHair are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

12.2. Scopul colectării datelor este:

– informarea clienților/cumpărătorilor privind situația contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și sau serviciile achiziționate,

12.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comandă cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a WowHair.

12.4. Toate datele personale pe care ni le comunicați, nu vor fi comunicate către terțe persoane fără acordul dvs. prealabil și vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, la departamentul suport clienți prin e-mail la adresa de email pt wowhairro@yahoo.com sau la telefon 0757900900. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Puteți solicita oricând modificarea, actualizarea sau ștergerea din baza de date. Datele furnizate sunt prelucrate în scopul executării contractului (facturii) și vor fi stocate în baza de date a firmei noastre. Prin lansarea comenzii, cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

13. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între WowHair și clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești.

 

 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICI

LIVRAREA:

Livrarea se efectuează prin intermediul firmei de curierat Fan Courier pentru teritoriul României (termenul de livrare este de 24/48 ore) și (Nu stiu aici) pentru Europa (termen delivrare 3-4 zile lucratoare)

Taxa de transport prin Curier Rapid în România este:

-25 Ron

-GRATUIT pentru comenzile cu valoare mai mare de 350 ron

Taxa de transport prin SMARTBILL în țările din Europa este:

-25euro

Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai afla pe stoc vei fi înștiintată în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănator cu aceleași specificații de calitate. În cazul În care nu doresti să pastrezi produsul înlocuitor, ai la dispoziție 14 zile pentru a-l returna.

Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societății de curierat sau transportatorului conform legislației în vigoare. 

PLATA:

Ramburs: Plata se face direct către agentul firmei de curierat la preluarea coletului.

SMARTBILL

Transfer Bancar: NR. DE CONT ȘI DATELE CONTULUI

 

RETURNARE

Înainte de a trimite coletul de retur, te rugăm să te asiguri că acesta respectă condițiile prevăzute în POLITICA DE RETUR.

 

Adresa de retur:

SC CONI TRAICONI SRL, 

Str AUGUSTIN PACHA nr. 6

tel. 0757900900

 

Blog
Cum sa avem grija de parul nostru la inceput de primavara?
03 APR 2019
NEWSLETTER
Suport & Comenzi
 
Informații clienți
Facebook Instagram
© Copyright 2020 WOW HAIR. Toate drepturile rezervate , Web design by Royalty